Ülke Temsilcileri

ARJANTİN
Şükrü ÇETİN
ulketemsilcisi@gab.org.tr

ABD
Melih AĞRAZ
ulketemsilcisi@gab.org.tr

ARNAVUTLUK
Fatmira MULAJ
ulketemsilcisi@gab.org.tr

AZERBAYCAN
Arş. Gör. Gül USUBOVA
ulketemsilcisi@gab.org.tr

BOSNA HERSEK
Aida ZAİMOVİC
ulketemsilcisi@gab.org.tr

CEZAYİR
Yousef SAMAH
ulketemsilcisi@gab.org.tr

IRAK
Shaimaa SAKİN
ulketemsilcisi@gab.org.tr

KIRGIZİSTAN
Ar. Gör. Ömer Faruk KARAMAN
ulketemsilcisi@gab.org.tr

KOSOVA
Herolind KUPİNA
ulketemsilcisi@gab.org.tr

MAKEDONYA
Bülent ADEMİ
ulketemsilcisi@gab.org.tr

ÜRDÜN
Enes Rıdvan YILMAZ
ulketemsilcisi@gab.org.tr

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.