Çalışma Grupları Birimi

Seher ARIK
Çalışma Grupları Birim Başkanı

Çalışma Grupları Birimi Görev ve Sorumlulukları

– Üyelerimiz arasında aynı alanda akademik çalışmalarına devam edenlerin çalışma grupları oluşturmasını sağlamak,
– İlgili alanda üniversitelerde görev yapan veya lisansüstü eğitimine devam edenlerin güncel akademik çalışmalarını takip etmek,
– Alanıyla ilgili akademisyenlerin bilgi ve birikimini ortaya koyacakları sempozyum, panel, seminer gibi programlar düzenlemek,
– Çalışma alanını ilgilendiren projeler üretmek ve bu projeleri ilgili kurumlarla birlikte yürütmek,
– İlgili alanın ihtiyaç duyduğu çalışma konuları tespit etmek ve bunu üyelerimizle paylaşmak.

Hatice DEMİREL

Sena Nur AYAN

Zehra KÖROĞLU

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.