Akademik Faaliyetler Birimi

Seher ARIK
Akademik Faaliyetler Birim Başkanı

Akademik Faaliyetler Birimi Görev ve Sorumlulukları

– Haftalık olarak genç akademisyenlerin tezleri veya üzerinde çalıştıkları konularda sunum yaptıkları “Genç Akademi” programını düzenlemek,
– Alanında duayen hocalarımızın akademik tecrübelerini genç akademisyenlere aktardıkları “Akademinin İzinde” programını düzenlemek,
– Çeşitli akademik konularda her yıl uluslararası sempozyumlar düzenlemek,
– Akademik alanlarda yılın yüksek lisans ve doktora tezlerinin belirleneceği “GAB Akademik Ödülleri”ni organize etmek.

Ayşe ÇELİK

.
.

.
.

.
.

.
.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.