Uluslararası Projeler Birimi

Arş. Gör. Merve Nur Aslan
Uluslararası Projeler Birim Başkanı

Uluslararası Projeler Birimi Görev ve Sorumlulukları

-TÜBİTAK, TÜBA ve Türk Tarih Kurumuna ilgili bilim dalları ve konularla ilgili proje grupları oluşturmak,
-TÜBİTAK, TÜBA ve Türk Tarih Kurumuna ilgili bilim dalları ve konularla ilgili proje hazırlamak,
-Derneğin tüzüğü tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; projelerle ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek,
-Tamamlanan projelerin etkililik ve verimlilik ölçümü çalışmasını yapmak.U

Erkan DÖNER
TÜBİTAK Projelerinden Sorumlu
Başkan Yardımcısı

Remziye SEÇEN
TTK Projelerinden Sorumlu
Başkan Yardımcısı

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.