Genel Sekreterlik Birimi

Öğr. Gör. Zeyid KORKMAZ
Genel Sekreter

Genel Sekreterlik Birimi Görev ve Sorumlulukları

– Derneğin karar defterlerini tutar, Yönetim ve İstişare Kurulunun toplantılarını organize eder ve kurullara raportörlük yapar,
– Yönetim ve İstişare kurulu kararlarını izler ve sonuçlandırır,
– Derneğin il ve ülke temsilciliklerinin evrak, talep ve resmi işlerini yürütür,
– Derneğin veya üyelerin sorunlarını, alakalı resmi ve özel kişi, kuruluş ve kurumlar nezdinde yazışma ve çağrı işlemlerini izler,
– Dernek teşkilatında bulunan birimlerin ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, usul ve esaslar dahilinde verimli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar,
-Gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası ziyaretler, toplantılar ve görüşme talepleri ile ilgili yazışmaların yürütülmesini sağlar.

Ahmet Yakup AKKUŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

Medine Nur ŞAHİN
Genel Sekreter Yardımcısı

 

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.