Yayın Faaliyetleri Birimi

Dr. Mustafa Murat BATMAN
Yayın Faaliyetleri Birim Başkanı

Yayın Faaliyetleri Birimi Görev ve Sorumlulukları

– Yeni nesil yayıncılık anlayışı içerisinde hem e-kitap ve dijital yayıncılık gibi modern yayın faaliyetlerini hem de klasik neşriyat geleneğini bir arada barındıran Genç Akademisyenler Birliğinin vizyonuna uygun bir yayın politikası oluşturmak.
– Oluşturulan yayın politikası doğrultusunda GAB Yayınlarının ve GAB Sosyal Bilimler Dergisinin kurulmasını sağlamak.
– Bilim insanları tarafından kaleme alınan ve yönetim kuruluna bağlı yayın faaliyetlerinden sorumlu kurul tarafından uygun görülen akademik çalışmaların yayımlanmasına öncülük etmek.
– Oluşturulan yayınevi bünyesinde yapılan çalışmaların uluslararası bir boyut kazanmasını sağlamak.
– Proje bazlı ve akademik içerikli çok yazarlı tematik çalışmalar üretmek.
– Akademik alanda faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlarla yapılan projelerin basımında müşterek çalışmalar yürütmek.
– Sosyal Bilimler alanında faaliyet gösteren GAB Sosyal Bilimler Dergisinde yılda iki sayı çıkarmak.
– GAB Sosyal Bilimler Dergisinin ulusal ve uluslararası indekslerde taranmasını sağlamak.
– Derneğin yayın faaliyetlerini oluşturan birimlerin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

Ümit DÖNGEL

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.