Tarihçe & Hakkımızda

Tarihçe

“Genç Akademisyenler Birliği Derneği” Ankara merkezli olarak 30.01.2017 tarih ve 06-126-121 kütük
numarasıyla tüzel kişilik hakkı tanınmış olup, 17.03.2017 tarihi itibariyle tüzüğü onaylanmıştır.
Derneğimizin 12 ülkede ve 30 ilde temsilciliği bulunmakta ve farklı ülke ve illerde temsilcilik oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

Hakkımızda

Ülkemizde çok sayıda “genç akademisyen” görev yapmaktadır. Bu sayı üniversitelerimizde görev alan akademisyenlerin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Bunların yanında lisansüstü eğitim programlarına devam eden/etmiş olan gençler çok çeşitli alanlarda hizmet sunmaktadır. Genç akademisyenlerin yakın gelecekte hem akademik hem de idari pozisyonlarda görev almaları beklenmektedir. Bir başka ifadeyle bu akademisyenler üniversitelerimizin geleceğidir.

Toplumun fikrî altyapısını oluşturan bu kesimin toplumsal hadiselere karşı makul, makbul ve çözüm odaklı öneriler geliştirecekleri ortam ve olanaklara, bilgi ve birikimlerini harekete geçirebilecekleri oluşumlara ihtiyacı bulunmaktadır. Bu noktada genç akademisyenlerin, hem alan uzmanları hem de milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi önem arz etmektedir.

Genç Akademisyenler Birliği olarak amacımız, kendimizi bilimsel ve düşünsel anlamda geliştirmek; üyelerimizi akademik alanda desteklemek, paydaşlarla iletişim ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlamaktır. Hedefimiz, üniversitelerle, ilgili kurum ve kuruluşlarla, bizimle aynı ilke ve idealleri paylaşan akademisyenlerle çalışmanın yanı sıra, ülkemizin ve milletimizin yanında duran, akademinin/akademisyenlerin sorunlarına çözüm önerileri geliştiren ve bunları ilgililerle paylaşan güçlü bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.