Akademisyenlerin Sorunları

SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi
02-25 Temmuz 2024

EĞİTİMCİ

Prof. Dr. FURKAN BAŞER

Ankara Üniversitesi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Kayıt : 02 Haziran  – 01 Temmuz 2024

Derslerin Başlangıcı : 02 Temmuz 2024

Derslerin Bitişi : 25 Temmuz Temmuz 2024

Ders Günleri : Salı ve Perşembe

Ders Saati : 19.00 – 22.00

Toplam Ders : 24 Saat

Eğitim Ücreti: 2.000 TL

Daha önce dernekten eğitim almış ve dernek üyelerine : 1.500 TL

Eğitim Platformu: Derslerimiz  ZOOM programı üzerinden gerçekleşecektir.

Tüm katılımcılar için derslerin tekrar izlenme imkanı olacaktır.

Sertifika : Seminerlerin %80’ine katılım gösterenlere online sertifika verilecektir.

Kontenjan sınırlıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

   

KONU

1. Hafta

Ders 1

(02 Temmuz)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

ÖRNEKLEM VE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

a. Örnekleme teorisinin temel kavramları

b. Örnekleme süreci

c. Örnekleme yöntemleri

d. Örnekleme hataları

Ders 2

(04 Temmuz)

ÖLÇME VE ÖLÇEKLEME

a. Değişken ve çeşitleri

b. Ölçme ve ölçme düzeyleri

c. Ölçeklerde aranılan nitelikler: Güvenilirlik ve geçerlilik

d. Ölçek türleri ve ölçek geliştirme

VERİLERİN TOPLANMASI

Anket uygulama süreci, türleri, anket içeriğinin oluşturulması, anket formun düzenlenmesi

2. Hafta

Ders 3

(9 Temmuz)

VERİ ANALİZİNE GİRİŞ: BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER, VERİ ÖZETLEME TEKNİKLERİ

a. Verilerin düzenlenmesi

b. Merkezi eğilim ölçüleri

c. Dağılma ölçüleri

d. Çarpıklığın ve basıklık

e. Grafikler

f. Bazı Önemli Dağılımlar

Ders 4

(11 Temmuz)

VERİ ANALİZİ

a. Hipotez Testleri

b. Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması – Parametrik testler (Tek Örneklem t Testi, İki Bağımsız Örneklem t Testi, Bağımlı Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi)

3. Hafta

Ders 5

(16 Temmuz)

VERİ ANALİZİ

Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması – Parametrik olmayan testler (Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi)

Ders 6

(18 Temmuz)

VERİ ANALİZİ

a. İlişki katsayıları, Kikare bağımsızlık testi

b. Korelasyon analizi

4. Hafta

Ders 7

(23 Temmuz)

VERİ ANALİZİ

Regresyon Çözümlemesi

Ders 8

(25 Temmuz)

VERİ ANALİZİ

a. Açıklayıcı faktör analizi

b. Doğrulayıcı faktör analizi

Destek Programı

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurarak ücretsiz eğitim alabilirler.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam edenler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam edenler derneğimize üye olabilir.