Akademisyenlerin Sorunları

SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi
01 Mart-23 Mart 2023

Kayıtlarımız Sona Ermiştir. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz.

EĞİTİMCİ

Doç. Dr. FURKAN BAŞER

Ankara Üniversitesi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Kayıt : 15 Şubat  – 28 Şubat 2023

Derslerin Başlangıcı : 01 Mart 2023

Derslerin Bitişi : 23 Mart 2023

Ders Günleri : Çarşamba ve Perşembe

Ders Saati : 18.00 – 21.00

Toplam Ders : 24 Saat

Ücret:

Online katılım eğitim ücreti: 750 TL

Eğitim Platformu: Derslerimiz  ZOOM programı üzerinden gerçekleşecektir.

Tüm katılımcılar için derslerin tekrar izlenme imkanı olacaktır.

Sertifika : Seminerlerin %80’ine katılım gösterenlere online sertifika verilecektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  

KONU

1. Hafta

Ders 1

(1 Mart)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

ÖRNEKLEM VE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

a. Örnekleme teorisinin temel kavramları

b. Örnekleme süreci

c. Örnekleme yöntemleri

d. Örnekleme hataları

Ders 2

(2 Mart)

ÖLÇME VE ÖLÇEKLEME

a. Değişken ve çeşitleri

b. Ölçme ve ölçme düzeyleri

c. Ölçeklerde aranılan nitelikler: Güvenilirlik ve geçerlilik

d. Ölçek türleri ve ölçek geliştirme

VERİLERİN TOPLANMASI

Anket uygulama süreci, türleri, anket içeriğinin oluşturulması, anket formun düzenlenmesi

2. Hafta

Ders 3

(8 Mart)

VERİ ANALİZİNE GİRİŞ: BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER, VERİ ÖZETLEME TEKNİKLERİ

a. Verilerin düzenlenmesi

b. Merkezi eğilim ölçüleri

c. Dağılma ölçüleri

d. Çarpıklığın ve basıklık

e. Grafikler

f. Bazı Önemli Dağılımlar

Ders 4

(9 Mart)

VERİ ANALİZİ

a. Hipotez Testleri

b. Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması – Parametrik testler (Tek Örneklem t Testi, İki Bağımsız Örneklem t Testi, Bağımlı Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi)

3. Hafta

Ders 5

(15 Mart)

VERİ ANALİZİ

Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması – Parametrik olmayan testler (Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi)

Ders 6

(16 Mart)

VERİ ANALİZİ

a. İlişki katsayıları, Kikare bağımsızlık testi

b. Korelasyon analizi

4. Hafta

Ders 7

(22 Mart)

VERİ ANALİZİ

Regresyon Çözümlemesi

Ders 8

(23 Mart)

VERİ ANALİZİ

a. Açıklayıcı faktör analizi

b. Doğrulayıcı faktör analizi

Kayıtlarımız Sona Ermiştir. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz.

Destek Programı

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurarak ücretsiz eğitim alabilirler.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam edenler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam edenler derneğimize üye olabilir.