YTB ile İşbirliği Çerçevesinde Yürütülecek Projemiz

YTB ile Derneğimiz işbirliğinde Uluslararası Öğrencilere Yönelik Akademik Destek Eğitimi ve Danışmanlık Projesi

Proje Tarihleri: Mayıs 2021 – Ekim 2021

Amaç
Uluslarası öğrencilere ülkemizde lisansüstü bilimsel çalışmaların nasıl yapılması gerektiği, her türlü (tez, proje ve ödev vb.) bilimsel bir çalışma konunun belirlenmesinden yazım kurallarına, tez projesi hazırlanmasından kaynak taramasına kadar bir dizi bilimsel araştırma yöntemi kapsamında yer alan konuların yer aldığı eğitimler ve akademik danışmanlıklar ile birlikte nitelikli bilimsel ürünler ortaya koymak, ülkemizin ve kurumların enerjisini boşa harcanmasının önüne geçmek, uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye pozitif bağlanmalarına katkı vermek, ülkelerinde ülkemizin gönüllü temsilcilerini olmalarına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Uygulama Yöntemi
Covid-19 pandemi şartları ve sınırlamaları göz önüne alınarak faaliyetler yüzyüze düzenlenmesi hedeflenmektedir. Etkinlikler Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Ankara Hamamönü ofisinde gerçekleşecektir. 10 hafta boyunca haftada 3 saat olmak üzere 2 grupta yer alan, lisansüstü eğitimin ders döneminde olan toplam 60 öğrenciye toplamda 60 saat akademik eğitim verilecektir. Danışmanlık faaliyetinde ise lisansüstü eğitimde tez döneminde olan toplam öğrenciye, 5 danışman hocamız, toplamda 300 saatlik danışmanlık hizmeti verilecektir. Programı gerçekleştirebilmek için bir bilgisayara ihtiyaç vardır. Faaliyetlerin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini kontrol etmek amacıyla derslerin sonunda öğrencilere anket düzenlenecektir. Ayrıca dersin hocası ve danışman hocalardan aylık olarak rapor alınacaktır. Bu raporlar aylık olarak toplu bir şekilde Başkanlığa sunulacaktır. Derneğimiz projenin gerçekleşmesi için;
Eğitim ve Danışmanlık faaliyetlerin içeriklerinin ve kullanılacak eğitim ve öğretim kaynaklarının belirlenmesi, Eğitim ve Danışmanlık faaliyetlerin öğretim elamanının belirlenmesi ve eğitim takvimin oluşturulması, Eğitim ve Danışmanlık faaliyetlerin her türlü takibi ( Eğitmen ve Öğrenci Katılım, teknik, vb.) Eğitim ve Danışmanlık sürecinin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi ve raporlanması, Akademik danışmanlık hizmetinin takibinin ve aylık ara ve dönem sonu genel raporlanmasının sağlanması ve başkanlık ile paylaşılması konularını üstlenmiştir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir