Mali İşler Birimi

Arş. Gör. Necmettin AYAN
Mali İşler Birim Başkanı

Mali İşler Birimi Görev ve Sorumlulukları

– Derneğin bütün gelir ve giderlerini takip etmek,
– Derneğin gelir kalemini oluşturan üyelik aidatları/bağışlarını takip etmek,
– Derneğimizin giderlerine dair belgeleri arşivlemek,
– Yıllık olarak İçişleri Bakanlığı’na mali beyanname vermek,
– Dernek merkezimizin sabit ve diğer giderlerini takip etmek,
– Derneğimize farklı gelir alanları oluşturmak işlerini yürütür.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.