Tanıtım ve Medya Birimi

Cihad İslam YILMAZ
Tanıtım ve Medya Birim Başkanı

Tanıtım ve Medya Birimi Görev ve Sorumlulukları

– Derneğimizin bilgi ve iletişim donanımının teknolojik altyapı çalışmalarını yaparak, bilgi iletişim sisteminin sağlıklı ve güvenli olarak çalışmasını sağlar,
– Dernek internet altyapısını oluşturur, içeriğini hazırlar, günceller, geliştirir, internet ve erişim teknolojileriyle ilgili gelişmeleri ve çalışmaları takip eder,
– Derneğimizin Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayınların teknik altyapısı ile ilgilenir,
– Youtube yayınlarımızın daha sağlıklı yapılması için stüdyo ortamının kurulması ve geliştirilmesini sağlar,
– Derneğimiz faaliyetlerini internet ve çeşitli sosyal medya ortamlarında tanıtıp reklamını yapar,
– Derneğimizle ilgili internet ve çeşitli sosyal medya ortamlarında çıkan haberlerin takibini yapar,
– Derneğin logo ve çeşitli amblemleri ile ilgilenir,
– Derneğin yapacağı faaliyetlerde broşür, el ilanı ve sosyal medya reklamlarını yapar,
– Dernek için açılacak olan sosyal medya hesaplarının kullanım ve denetimini sağlar, dernek üyeleri ve dernek yönetim kurulu ile aktif şekilde bağlantı halinde olur.

Dudu Merve İSMİK

Hayrunnisa ÜNLÜ

Merve ÇİFTÇİ

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.