Yayın Faaliyetleri

Genç Akademisyenler Birliği Derneği tarafından düzenlenen seminerler, sempozyum ve akademik toplantılar raporlaştırılarak yayına hazırlanmakta, okuyucuların istifadesine sunulmaktadır. Genç Akademisyenler Birliği Derneği sürdürmekte olduğu yayın çalışmalarıyla bilime ve akademik camiaya önemli katkılar sağlamaktadır.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.