İstişare Kurulu

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut
Ağrı İbrahim Çeçen Ün. Rektörü

Doç. Dr. Abdulkerim Yıldırım
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Adem Yıldırım
Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Ünsal
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ayşen Apaydın
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Bilal Kemikli
Bursa Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Ejder Okumuş
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Eyüp Baş
Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih Koca
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Uşan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Ali Çelik
Sakarya Uyg. Bil. Üniversitesi

Hikmet Yıldırım
SEKAM Genel Sekreteri

Prof. Dr. İbrahim Aydınlı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Rektörü

İhsan Açık
TDV II. Başkanı

İsmail Palakoğlu
AFAD Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Kudret Bülbül
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa
Kayseri Üniversitesi Rektörü

Mahmut Göksu
Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı

D. Mehmed Doğan
TYB Onursal Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Başalan
Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Yıldız
Gazi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
Ankara Sosyal Bilimler Üni. Rektörü

Prof. Dr. Muhittin Ataman
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Münire Kevser Baş
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Uzun 
Bartın Üniversitesi Rektörü

Dr. Ömer İleri
Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Prof. Dr. Selçuk Coşkun 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Selim Cerrah
GSB Müşaviri

Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin 
Hacettepe Üniversitesi

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.