Teşkilat Birimi

Dr. Hasan SÖZEN
Teşkilat Birim Başkanı

Teşkilat Birimi Görev ve Sorumlulukları

– Ülkemizde bulunan nitelikli genç akademisyenleri ve akademik kariyer yapanları bulmak, iletişim kurmak, dernek çatısı altında buluşturmak ve dernek çatısı altında bulunan tüm üyeleri yüksek motivasyonla, deneğin amaçları doğrultusunda, aktif olmalarını sağlayacak faaliyetleri yapmak,
-Derneğin ülke çapında 81 ilde il temsilciliklerinin oluşturulması, üniversite temsilcilerinin atanması, il yönetim kurullarının belirlenmesi ve aktif bir rol almaları konusunda çalışmalar yapmak,
– Derneğin, farklı şehirlerde yapacak olduğu faaliyetlere ilişkin, il temsilcilikleri aracılığıyla faaliyetlerin takibi, faaliyet raporlarının oluşturulması ve tüm bu sürecin koordinasyon sorumluluğunu üstlenmek,
-İl ziyaretleri gerçekleştirmek, farklı zaman dilimlerinde pilot iller belirleyerek illerin kendi dinamiklerine yönelik çalışmalar yapmak.

Emre DİLEK

Erkan DÖNER

Kübra Nur POLAT

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.