Yönetim Kurulu

Dr. Yunus KOCABIYIK
Genel Başkan

Dr. Mustafa Alper ENER
Genel Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Zeyid KORKMAZ
 Genel Sekreter

Dr. Vahdettin ŞİMŞEK
Dış İlişkilerden Sorumlu Y.K.Ü

Dr. Necmettin AYAN
Mali İşlerden Sorumlu Y.K.Ü.

Dr. Mustafa Murat BATMAN
Yayın Faaliyetlerinden Sorumlu Y.K.Ü.

Dr. Şuay Nilhan AÇIKALIN
Bilimsel Projelerden Sorumlu Y.K.Ü.

Dr. Hasan SÖZEN
Strateji Geliştirmeden Sorumlu Y.K.Ü.

Öğr. Gör. Samet TENGİZ
Sosyal Projelerden Sorumlu Y.K.Ü.

Arş. Gör. Abdullah ÇELİK
Teşkilattan Sorumlu Y.K.Ü.

Arş. Gör. Esra KARACA
Eğitim Faaliyetlerinden Sorumlu Y.K.Ü.

Arş. Gör. Merve Nur ASLAN
Akademi ve Akademisyenlerin Sorunlarından Sorumlu Y.K.Ü.

Cihad İslam YILMAZ
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Y.K.Ü.

Av. Hasan Ali KULAK
Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerden Sorumlu Y.K.Ü. 

Fatma Merve İNAN
Akademik Faaliyetlerden Sorumlu Y.K.Ü.

Hülya ASLAN
Akademisyen Yetiştirme Eğitim Programından (AYEP) Sorumlu Y.K.Ü.

Fatma ACAR
 İnsan Kaynaklarından Sorumlu Y.K.Ü.

Seher ARIK
Çalışma Gruplarından Sorumlu Y.K.Ü.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.