Yönetim Kurulu

Dr. Yunus KOCABIYIK
Genel Başkan

Dr. Mustafa Alper ENER
Genel Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Zeyid KORKMAZ
 Genel Sekreter

Dr. Hasan SÖZEN
Teşkilattan Sorumlu Y.K.Ü.

Dr. Vahdettin ŞİMŞEK
Strateji Geliştirmeden Sorumlu Y.K.Ü

Dr. Necmettin AYAN
Mali İşlerden Sorumlu Y.K.Ü.

Dr. Mustafa Murat BATMAN
Yayın Faaliyetlerinden Sorumlu Y.K.Ü.

Öğr. Gör. Samet TENGİZ
Ulusal Projelerden Sorumlu Y.K.Ü.

Arş. Gör. Merve Nur ASLAN
Uluslararası Projelerden Sorumlu Y.K.Ü.

Arş. Gör. Esra KARACA
Akademi ve Akademisyenlerin Sorunlarından Sorumlu Y.K.Ü.

Hülya ASLAN
Akademisyen Yetiştirme Eğitim Programından (AYEP) Sorumlu Y.K.Ü.

Seher ARIK
Akademik Faaliyetlerden Sorumlu Y.K.Ü.

Cihad İslam YILMAZ
Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Y.K.Ü.

Şükrü ÇETİN
Dış İlişkilerden Sorumlu Y.K.Ü.

Arş. Gör. Tuğba ASLAN
Eğitim Faaliyetlerinden Sorumlu Y.K.Ü.

Nurşen ÇAĞLAK
 İnsan Kaynaklarından Sorumlu Y.K.Ü.

Fulya GÖKŞEN
Fen Bilimleri Faaliyetlerinden Sorumlu Y.K.Ü.

Dr. Murat YÜCEL
Sağlık Bilimleri Faaliyetlerinden Sorumlu Y.K.Ü. 

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.