Eğitim Faaliyetleri Birimi

Arş. Gör. Tuğba ASLAN
Eğitim Faaliyetleri Birim Başkanı

Eğitim Faaliyetleri Birimi Görev ve Sorumlulukları

– Akademik yazım becerisini geliştirme amacıyla teorik ve uygulamalı yazı atölyeleri,
– Yabancı dilde okuma ve anlama becerilerine hitap eden metin okuma-anlama eksenli dil kursları,
– YDS, YÖKDİL ya da ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlara yönelik yoğunlaştırılmış dil kursları,
– Klasik kaynaklara ilgi duyan ve çalışmalarını el yazması eserler üzerinden yürütmek isteyenler için tahkik kursları,
– TÜBİTAK gibi bilimsel çalışmaları destekleyen kuruluşlara, bilimsel araştırmalar yapma ve projeler üretme amacıyla başvuruda bulunmak isteyen adaylara yol gösteren eğitimler gibi pek çok alanda kurslar düzenleme ve takibini yapma ile sorumlu olup, ihtiyaç doğrultusunda muhtelif eğitimler için yeni kurslar açmak ile yükümlüdür.

Hilal DÜNDAR

İrem KARALA

Zeynep ÇELİK

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.