Genç Akademisyenler Birliği

Derneğimize üye olabilirsiniz.

Dernek çalışmalarına gönüllü olarak katılabilirsiniz.

Akademisyenlik nedir? Akademisyen olmak için gerekli şartlar nelerdir? Araştırmaya ve eğitim almaya ne dersiniz?

Faaliyet Alanlarımız

1. Akademisyenlerin Sorunları

İş doyumu üretkenliğin en temel koşuludur. İşinden memnun olan akademisyenler, üniversitelerinin gelişimine değerli katkılar sunmaktadır. Ancak akademisyenlerin motivasyonlarının çeşitli nedenlere bağlı olarak düştüğü de bilinen bir gerçektir. Genç Akademisyenler Birliği olarak amacımız, üniversitelerde görev yapan genç akademisyenlerin sorunlarını tespit etmek, bu sorunlara ilgili paydaşlarla birlikte çözüm önerileri geliştirmektir. Akademisyenlerin işe alım ve terfi süreçlerine, iş ve kadro güvencesine, eş ve sağlık durumu tayinlerine, araştırma desteklerinin çeşitlendirilmesi ve artırılmasına dair sorunlar, Genç Akademisyenler Birliği Derneğinin çözüme kavuşturulması için çalıştığı konuların başında gelmektedir.

2. Projeler

Genç Akademisyenler Birliği Derneğinin en önemli hedefi, genç akademisyenlerin yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak; sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sunmaktır. Genç Akademisyenler Birliği Derneğinin bir başka hedefi ise, gençlerin akademik yaşama katılımını sağlamak, bilimsel faaliyetlerini desteklemektir. Bunun için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projelere imza atılacak, model projelere hibe sağlanacaktır.

3. Yayın Faaliyetleri

Genç Akademisyenler Birliği Derneği tarafından düzenlenen seminerler, sempozyum ve akademik toplantılar raporlaştırılarak yayına hazırlanmakta, okuyucuların istifadesine sunulmaktadır. Genç Akademisyenler Birliği Derneği sürdürmekte olduğu yayın çalışmalarıyla bilime ve akademik camiaya önemli katkılar sağlamaktadır.

4. Seminerler/Söyleşiler

Genç Akademisyenler Birliği Derneği, akademik çevredeki gelişmeleri genç akademisyenlerin ve akademisyen adaylarının dikkat ve anlayışına sunmak amacıyla çeşitli seminerler/söyleşiler düzenlemektedir. Alanında uzman kişileri ağırlayan Genç Akademisyenler, ilgili tüm paydaşlara akademideki gelişmeleri (tez, makale, proje vb.) tanıtmakta, akademik çalışmaları tartışma ve müzakere etme imkânı sunmaktadır.

 
 
5. Sempozyumlar

Genç Akademisyenler Birliği Derneği, alanında uzman kişilerin bir araya geldiği, akademik konuların çeşitli yönleriyle ele alındığı, bilimsel kaygıların ön planda olduğu ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Genç Akademisyenler Birliği Derneğinin amacı, bilimsel konuların alanında uzman konuşmacılar tarafından tartışılmasına, mevcut soru ve sorunlara bilimsel çözüm önerileri geliştirilmesine zemin hazırlamaktır.

6. Akademisyen Yetiştirme

Ülkemizin akademisyen ihtiyacını göz önüne alan Genç Akademisyenler, lisans eğitimine devam eden öğrencilere “akademisyen yetiştirme programları” kapsamında çeşitli eğitimler vermekte, bilgilendirme ve danışmalık faaliyetlerinde bulunmaktadır.