Projeler

Proje
Odaklı
İşbirliği

Genç Akademisyenler Birliği Derneğinin en önemli hedefi, genç akademisyenlerin yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak; sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sunmaktır. Genç Akademisyenler Birliği Derneğinin bir başka hedefi ise, gençlerin akademik yaşama katılımını sağlamak, bilimsel faaliyetlerini desteklemektir. Bunun için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projelere imza atılacak, model projelere hibe sağlanacaktır. Bu bakımdan derneğimiz;

YTB,

İçişleri Bakanlığı,

Gençlik ve Spor Bakanlığı,

TÜBİTAK,

TÜBA,

TİKA,

Ulusal Ajans,

Türk Tarih Kurumu,

TCCB Millet Kütüphanesi,

gibi kurumlar başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik projeler hazırlamaktadır.

Destek Programı

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurarak ücretsiz eğitim alabilirler.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam edenler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam edenler derneğimize üye olabilir.