SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ

SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi
01 Mart-23 Mart 2023

PROGRAMIMIZ SONA ERMİŞTİR. BİR SONRAKİ SPSS EĞİTİMİ MAYIS 2024'TE YAPILACAKTIR.

EĞİTİMCİ

Doç. Dr. FURKAN BAŞER

Ankara Üniversitesi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Kayıt : 15 Şubat  – 28 Şubat 2023

Derslerin Başlangıcı : 01 Mart 2023

Derslerin Bitişi : 23 Mart 2023

Ders Günleri : Çarşamba ve Perşembe

Ders Saati : 18.00 – 21.00

Toplam Ders : 24 Saat

Ücret:

Online katılım eğitim ücreti: 750 TL

Eğitim Platformu: Derslerimiz  ZOOM programı üzerinden gerçekleşecektir.

Tüm katılımcılar için derslerin tekrar izlenme imkanı olacaktır.

Sertifika : Seminerlerin %80’ine katılım gösterenlere online sertifika verilecektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  

KONU

1. Hafta

Ders 1

(1 Mart)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

ÖRNEKLEM VE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

a. Örnekleme teorisinin temel kavramları

b. Örnekleme süreci

c. Örnekleme yöntemleri

d. Örnekleme hataları

Ders 2

(2 Mart)

ÖLÇME VE ÖLÇEKLEME

a. Değişken ve çeşitleri

b. Ölçme ve ölçme düzeyleri

c. Ölçeklerde aranılan nitelikler: Güvenilirlik ve geçerlilik

d. Ölçek türleri ve ölçek geliştirme

VERİLERİN TOPLANMASI

Anket uygulama süreci, türleri, anket içeriğinin oluşturulması, anket formun düzenlenmesi

2. Hafta

Ders 3

(8 Mart)

VERİ ANALİZİNE GİRİŞ: BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER, VERİ ÖZETLEME TEKNİKLERİ

a. Verilerin düzenlenmesi

b. Merkezi eğilim ölçüleri

c. Dağılma ölçüleri

d. Çarpıklığın ve basıklık

e. Grafikler

f. Bazı Önemli Dağılımlar

Ders 4

(9 Mart)

VERİ ANALİZİ

a. Hipotez Testleri

b. Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması – Parametrik testler (Tek Örneklem t Testi, İki Bağımsız Örneklem t Testi, Bağımlı Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi)

3. Hafta

Ders 5

(15 Mart)

VERİ ANALİZİ

Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması – Parametrik olmayan testler (Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi)

Ders 6

(16 Mart)

VERİ ANALİZİ

a. İlişki katsayıları, Kikare bağımsızlık testi

b. Korelasyon analizi

4. Hafta

Ders 7

(22 Mart)

VERİ ANALİZİ

Regresyon Çözümlemesi

Ders 8

(23 Mart)

VERİ ANALİZİ

a. Açıklayıcı faktör analizi

b. Doğrulayıcı faktör analizi

PROGRAMIMIZ SONA ERMİŞTİR. BİR SONRAKİ SPSS EĞİTİMİ MAYIS 2024'TE YAPILACAKTIR.

1 thought on “SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir