SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ

SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi
26 Mayıs-17 Haziran 2022

EĞİTİMCİ

Doç. Dr. İBRAHİM DEMİR

TÜİK BAŞKAN YARDIMCISI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLGİLERİ

Kayıt : 19  – 26 Mayıs 2022

Derslerin Başlangıcı : 26 Mayıs 2022

Derslerin Bitişi : 17 Haziran 2022

Ders Günleri : Perşembe ve Cuma

Ders Saati : 19.00 – 21.30

Toplam Ders : 24 Saat

Ücret: 280 TL  (Bütün Programın Toplam Ücreti) 

Genç Akademisyenler Birliği Üyelerine 200 TL’dir.

Sertifika : Seminerlerin %80’ine katılım gösterenlere online sertifika verilecektir.

Platform : Derslerimiz online platform ZOOM’da gerçekleşecektir.

Katılımcılar için derslerin tekrar izlenme imkanı olacaktır.

Eğitim İçeriği

1.Hafta 

Anket Tasarımı,  Değişken ve Ölçek Türleri, Spss’te Değişken Tanımlanması Ve Veri Girişi, Spss Genel Tanıtımı,  Betimsel İstatistik (Frekans tabloları, Çapraz tablolar, ortalama, medyan, basıklık çarpıklı vb)

2.Hafta 

Normallik Analizi, Hipotez Testleri (Tek Örneklem T-Testi, Bağımsız Örneklem T-Testi, Eşleştirilmiş Örneklem T-Testi), Varyans Analizi, İki Yönlü Varyans Analizi

3.Hafta 

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler, (Ki-Kare analizleri ve T ve ANOVA analizinin alternatifleri), Korelasyon Analizi,  Regresyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi Aracı Değişken (mediation) Analizi

4.Hafta 

Güvenirlilik Analizi, Faktör Analizi

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.