Strateji Geliştirme Birimi

Dr. Vahdeddin ŞİMŞEK
Strateji Geliştirme Birim Başkanı

Strateji Geliştirme Birimi Görev ve Sorumlulukları

– Derneğin orta ve uzun vadeli hedef, strateji ve politikalarını belirlemek,
– Derneğin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek,
– Dernek faaliyetleriyle ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
– Dernek faaliyetlerinin etkinliğini ve tatmin düzeyini tespit etmek,
– Araştırma, analiz ve faaliyet sonuçları hakkında düzenli olarak raporlar hazırlamak ve dernek yönetimine sunmak.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.