Tıp ve Sağlık Bilimleri

ÇALIŞMA GRUBU

.
Akademik Danışman

Dr. Muhammed İkbal Bakırcı
Çalışma Grubu Sorumlusu

Arş. Gör. Kevser Şevik

Seher Arık

Rabia Elvan Orhan

Muhammed Talha Akar

Esin Yılmaz

Beyzanur Gürbüz

Akademik Çalışma Grupları

Genç Akademisyenler Birliği’nin amaçlarından biri, bütün akademik alanlarla ilgili sorunların, ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi, akademik yeterliliğin tamamlanması ve o alandaki genç akademisyenlerin kendilerini yetiştirmelerine zemin hazırlayacak faaliyetlerin icra edilmesidir. Bu sebeple, farklı akademik alanlarda çalışma grupları oluşturulmuş, ihtiyaç duyulan ve talep edilen alanlarla ilgili de oluşturulmaya devam edecektir.

Akademik Çalışma Gruplarının Görevleri:
– İlgili alanda üniversitelerde görev yapan veya lisansüstü eğitimine devam edenlerin güncel akademik çalışmalarını takip etmek.
– Alanıyla ilgili akademisyenlerin bilgi ve birikimini ortaya koyacakları, sempozyum, panel, seminer gibi programlar düzenlemek.
– Alanıyla ilgili popüler ve bilimsel yazılar yayınlamak.
– Akademik alanın sorunlarına dair raporlar hazırlamak.
– Çalışma alanını ilgilendiren projeler üretmek ve bu projeleri ilgili kurumlarla birlikte yürütmek.
– İlgili alanın ihtiyaç duyduğu çalışma konuları tespit etmek ve bunu üyelerimizle paylaşmak.
– İlgili alanda gerekli alan akademisyen ihtiyacı gözetilerek, lisans öğrencilerine eğitim vermek.

Akademik Çalışma Grupları, ilgili alanla akademik personel olarak görev yapan veya lisansüstü eğitimine devam eden genç akademisyenlerden oluşmaktadır. Dernek yönetiminin onayı ile bu vasıflara sahip dernek üyelerimiz, çalışma gruplarında yer almak üzere başvuruda bulunabilir. Her bir çalışma grubunun ilgili alanda yetkin bir çalışma grubu sorumlusu ve bir akademik danışmanı bulunmaktadır.

Akademik çalışma gruplarında yer almak için, burayı tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.

Destek Programı

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurarak ücretsiz eğitim alabilirler.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam edenler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam edenler derneğimize üye olabilir.