Akademisyenlerin Sorunları

Akademisyenlerin Sorunları

Üniversiteler, insanların bilgi ve becerilerini geliştiren yapılar olduğu kadar, bireylerin yaşam standartlarını yükselten kurumlardır. Ülkemizde kamu ve özel vakıflar bünyesinde toplam 207 üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerde görev yapan 175.559 akademisyenin 108.634’ü (Dr. Öğrt. Üye., Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi) genç akademisyenlerden oluşmaktadır. Bu genç akademisyenlerin gelecekte akademik ve idari pozisyonlarda görev almaları kuvvetle muhtemeldir. Bir diğer ifadeyle genç akademisyenler, üniversitelerimizin ve ülkemizin geleceğidir.
Toplumun bilimsel ve düşünsel altyapısını oluşturan bu kesimin, toplumsal hadiselere öneriler geliştirmesine, sağlıklı bir düşünce zeminine ve bu düşünceleri harekete geçirecek uygun olanaklara ihtiyacı vardır. Genç akademisyenlerin yaşadıkları sorunlarının belirlenmesi ve bunların çözüme kavuşturulması, gelişmiş dünya ülkeleriyle rekabet yolunda önemli bir mesafeye almamızı sağlayacaktır.
Genç Akademisyenler Birliği olarak genç akademisyenlerin yaşadıkları problemleri belirlemek ve bu problemlere çözümler üretmek birliğimizin temel amaçlarından biridir. Bu amaç doğrultusunda bilim yolunda ülkemize değer katacak siz genç akademisyenlerin sorunları ve çözüm önerileri “Genç Akademisyenlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı çevrimiçi çalıştayda ele alınacaktır. Ülkemizin farklı üniversitelerinde görev yapan genç akademisyenlerini bir araya getirerek güçlü bir bilimsel paylaşım ağı oluşturacak bu çalıştaya çok değerli çalışmalarınızla katılımınız bekliyoruz. Çalıştayda tartışılan konular süreç sonrasında raporlaştırılacak, ilgili ve paydaş kurumlarla paylaşılacaktır. Çalıştay haricinde akademisyenlerin yaşadıkları sorunların her birinin ayrı şekilde ele alınacağı raporlar hazırlanacaktır. 

Hazırlanacak raporlarda görev almak için: bilgi@gab.org.tr

Destek Programı

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurarak ücretsiz eğitim alabilirler.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam edenler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam edenler derneğimize üye olabilir.