Sempozyumlar

Genç Akademisyenler Birliği Derneği, alanında uzman kişilerin bir araya geldiği, akademik konuların çeşitli yönleriyle ele alındığı, özellikle de bilimsel kaygıların hâkim olduğu ulusal ve uluslararası çalıştay ve sempozyumlar düzenlemektedir. Genç Akademisyenler Birliği Derneğinin amacı, bilimsel konuların alanında uzman konuşmacılar tarafından tartışılmasına, mevcut soru ve sorunlara bilimsel çözüm önerileri geliştirilmesine zemin hazırlamaktır.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.