Hadis

ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım
Akademik Danışman

Arş. Gör. Musa Eşit
Çalışma Grubu Sorumlusu

Arş. Gör. Nurdan Genç

Arş. Gör. Ebru Adıyaman

Arş. Gör. Sümeyye Şehide Can

Arş. Gör. Sümeyye Nur Doğan

Sami Halil Nurullah Turan

Hüseyin Daşkıran

Hamza Çatan

Fahri Erbay

Davut Tekin

Hacer Gülep

Ayşe Cüceler

Ahmet Çakan

Muhammet Sıtkı Aktaş

Betül Kazan

Şafak Avcil

Ünzile Yılmaz

Esra Nur Sezgül

Büşra Kocabaş

Rabia Sena Çakır

İbrahim Emir

Haydar Sungur

Merve Çetinkaya

Hadis Çalışma Grubu

Genç Akademisyenler Birliği’nin amaçlarından biri, bütün akademik alanlarla ilgili sorunların, ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi, akademik yeterliliğin tamamlanması ve o alandaki genç akademisyenlerin kendilerini yetiştirmelerine zemin hazırlayacak faaliyetlerin icra edilmesidir. Bu sebeple, farklı akademik alanlarda çalışma grupları oluşturulmuş, ihtiyaç duyulan ve talep edilen alanlarla ilgili de oluşturulmaya devam edecektir.
Genç Akademisyenler Birliği bünyesinde oluşturulan Hadis Çalışma Grubu, öncelikli amaç olarak üyelerinin Hadis alanındaki yetkinliklerini artırmalarını edinmiştir. Bu amaca hizmet edecek bazı maddeler aşağıda sıralanmıştır:
1. Ülke ve dünya çapında Hadis alanında emek veren genç akademisyenlerin koordinasyon ve iletişimini sağlamak.
2. Alanla ilgili dünya çapında yapılan güncel tez, dergi, makale vb. akademik yayın ve tartışmaları takip etmek, duyurmak ve müzakere etmek.
3. Alanın önde gelen hocaları ile genç akademisyenlerin tanışabilecekleri organizasyonlar düzenlemek.
4. Üyelerin çalışma konuları hakkında grup içi veya katılıma açık sunum yapmalarını sağlamak.
5. Alanın akademisyen ve öğrencilerinin, bilgi ve birikimlerini ortaya koyacakları grup içi veya katılıma açık sempozyum, panel ve seminerler düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası sempozyum, çalıştay ve istişare toplantılarının duyurusunu yapmak, takip etmek ve katılım noktasında destek olmak.
6. Telif ve tercüme türünden makale, kitap, kitap tanıtımı gibi alana katkı sağlayacak kolektif veya bireysel yayınlar yapmak.
7. Hadis alanıyla ilgili akademik ve toplumsal düzeyde soru ve sorunları tespit etmek, bunlar hakkında rapor hazırlamak ve proje üretmek ve bu projelerin ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak.
8. Lisans ve lisansüstü düzeyde ihtiyaca yönelik ders ve atölye eğitimleri düzenlemek. Hadis alanında muhtemel çalışma konularını belirlemek ve katılımcıların istişaresine sunmak.
9. Hadis alanına ilgi duyan lisans düzeyindeki öğrencileri alanının temel problemleri ve çalışma alanları hakkında bilgilendirmek ve rehberlik etmek.
10. Belirli aralıklarla Hadis Çalışma Grubunun faaliyetlerinin takip ve istişaresinin yapılacağı grup içi toplantılar düzenlemek.
11. Çalışma grubunun düzenlediği etkinlik ve toplantılara katılım sağlamak ve aktif görev almak.
Hadis Çalışma Grubu, Hadis alanında akademik personel olarak görev yapan veya lisansüstü eğitimine devam eden genç akademisyenlerden oluşmaktadır. Dernek yönetiminin onayı ile bu vasıflara sahip dernek üyelerimiz, çalışma gruplarında yer almak üzere başvuruda bulunabilir.
Yukarıda zikredilen amaçlara ulaşmak için sizleri de aramızda görmek, öneri ve desteklerinizden yararlanmak isteriz.
Hadis Çalışma Grubu Üyeleri

Akademik çalışma gruplarında yer almak için, burayı tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.

Destek Programı

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurarak ücretsiz eğitim alabilirler.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam edenler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam edenler derneğimize üye olabilir.