Sosyal Projeler Birimi

Öğr. Gör. Samet TENGİZ
Sosyal Projeler Birim Başkanı

Sosyal Projeler Birimi Görev ve Sorumlulukları

– Derneğimizin, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, YTB, TİKA, AFAD, Yunus Emre Enstitüsü gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarla birlikte yaptığı sosyal alanlardaki projelerin koordinesini yürütmek,
– Projelerin oluşması için gereken gönüllü insan kaynağını ve ihtiyaç duyulan araç-gerecin temin edilmesini sağlamak,
– Projeler için oluşan ekiplerin görev dağılımını yapmak ve koordine etmek,
– Projelerde gerçekleşecek gönüllü çalışmaların koordinesini sağlamak,
– Sosyal Projeler Biriminin gerektiğinde diğer dernek birimleri ile iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasını yürütmek.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.