Akademi ve Akademisyenlerin Sorunları Birimi

Arş. Gör. Esra KARACA
Akademi ve Akademisyenlerin Sorunları
Birimi Başkanı

Akademi ve Akademisyenlerin Sorunları Birimi Görev ve Sorumlulukları

– Akademisyenlerin özlük haklarındaki sorunların belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi,
– Akademisyenlerin iş yaşamı kalitesinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi,
– Akademik çalışmaların yapılabilmesine yardımcı olan kütüphane, laboratuvar, vb. mekan eksikliğinin değerlendirilmesi,
– Akademi ve akademisyenlerin sorunlarının çözümüne yönelik çalıştay, panel, sempozyum programlar yaparak, çıktılarını rapor halinde ilgili kuruluşlarla paylaşılmasını gerçekleştirir.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.