Satır Yayınları

Türk Tarihinde Göç ve İsyan

Editör: Doç. Dr. Hasan IŞIK

Türk Tarihinin Görgü Tanıkları

Editör: Doç. Dr. Hasan IŞIK

Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi Bildiri Kitabı

Editörler: Yunus KOCABIYIK

Mustafa Murat BATMAN

Cihad İslam YILMAZ

Tuğba KIVILCIM

İndirmek İçin Tıklayınız

Değerli Araştırmacılar!

Genç Akademisyenler Birliği’nin kurumsal kalitesi altında oluşturulan olan SATIR Yayınları, hem klasik hem de modern bir yayın politikasına sahip olup başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere farklı dillerde çalışmalar ortaya çıkarma imkanına sahiptir.

Bizler Genç Akademisyenler Birliği olarak farklı bilim dallarında araştırmalar yapan bireylerin çalışmalarını toplum hayatına ve akademik birikime kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesinde ise tez ve farklı kitap çalışmalarının yanı sıra çeşitli proje ve araştırmaların da basım-yayın süreçlerini temin ediyoruz. Bu doğrultuda akademik yazı atölyeleri, sempozyumlar, kongreler, çalıştaylar ve konferanslar gibi farklı bilimsel etkinliklerin yayımlanmasının ülkemiz yayın hayatında önemli bir zenginlik oluşturacağını düşünüyoruz. Bilim dünyasına kazandırmayı hedeflediğimiz tüm bu çalışmalarda ise niteliği önemseyen bir perspektif geliştirmeye çalışıyoruz.

 

Değerli araştırmacıların ve yazarların kültürel ve bilimsel deneyimlerini Genç Akademisyenler Birliği kalitesi ve ilgisiyle yayın dünyasına sunmak isteyenleri SATIR Yayınlarına bekliyoruz. 

 

Yayın Başvuru Formu