Genel Başkan Yardımcılığı

Dr. Mustafa Alper ENER
Genel Başkan Yardımcısı

Genel Başkan Yardımcılığı Birimi Görev ve Sorumlulukları

Genel Başkanın olmadığı durumlar, dernek başkanlığına vekalet eder,

Derneğimizin medya kuruluşları ile ilişkilerinin düzenlenmesi, medyada görünürlüğünün artırılması, akademiye ilişkin meselelerde dernek yönetim kurulunca hazırlanacak duyuruların medyada yayınlanması için girişimlerin yapılmasını yürütür,

İnsan Hakları ve Hukuka yönelik yapılabilecek çalışmaları hazırlamak ve dernek yönetimine sunar,

Derneğin hukuki işlerinin takibini yürütür.

                   Gökhan VARAN

Nuran BİLDİM

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.