İnsan Kaynakları Birimi

Fatma ACAR
Nurşen ÇAĞLAK Birim Başkanı

İnsan Kaynakları Birimi Görev ve Sorumlulukları

– Derneğimize üyelik başvurusunda bulunan kişilerin üyeliklerini inceleyerek yönetim kuruluna sunmak,
– Üyelerimizi, alan, kurum ve eğitim durumu gibi özelliklerine göre listeleyerek, akademisyen havuzu oluşturmak,
– Birimlerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını sağlamak,
– Derneğimizde sürekli çalışacak kişilerin özelliklerini tespit etmek ve adaylar arasından belirlemek işlerini yürütür.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Başvuru

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler bizlere başvurabilir.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam öğrenciler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler derneğimize üye olabilir.