Akademik Çalışma Grupları

Akademik Çalışma Grupları

Genç Akademisyenler Birliği’nin amaçlarından biri, bütün akademik alanlarla ilgili sorunların, ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi, akademik yeterliliğin tamamlanması ve o alandaki genç akademisyenlerin kendilerini yetiştirmelerine zemin hazırlayacak faaliyetlerin icra edilmesidir. Bu sebeple, farklı akademik alanlarda çalışma grupları oluşturulmuş, ihtiyaç duyulan ve talep edilen alanlarla ilgili de oluşturulmaya devam edecektir.

Akademik Çalışma Gruplarının Görevleri:
– İlgili alanda üniversitelerde görev yapan veya lisansüstü eğitimine devam edenlerin güncel akademik çalışmalarını takip etmek.
– Alanıyla ilgili akademisyenlerin bilgi ve birikimini ortaya koyacakları, sempozyum, panel, seminer gibi programlar düzenlemek.
– Alanıyla ilgili popüler ve bilimsel yazılar yayınlamak.
– Akademik alanın sorunlarına dair raporlar hazırlamak.
– Çalışma alanını ilgilendiren projeler üretmek ve bu projeleri ilgili kurumlarla birlikte yürütmek.
– İlgili alanın ihtiyaç duyduğu çalışma konuları tespit etmek ve bunu üyelerimizle paylaşmak.
– İlgili alanda gerekli alan akademisyen ihtiyacı gözetilerek, lisans öğrencilerine eğitim vermek.

Akademik Çalışma Grupları, ilgili alanla akademik personel olarak görev yapan veya lisansüstü eğitimine devam eden genç akademisyenlerden oluşmaktadır. Dernek yönetiminin onayı ile bu vasıflara sahip dernek üyelerimiz, çalışma gruplarında yer almak üzere başvuruda bulunabilir. Her bir çalışma grubunun ilgili alanda yetkin bir çalışma grubu sorumlusu ve bir akademik danışmanı bulunmaktadır.

Akademik çalışma gruplarında yer almak için, burayı tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.

 

Akademik Çalışma Gruplarımız:

1. Bilgi ve Belge Yönetimi
2. Bilişim Teknolojisi
3. Coğrafya
4. Dil Bilimi
5. Edebiyat
6. Eğitim Bilimleri
7. Ekonomi
8. Felsefe
9. Fen Bilimleri
10. Güzel Sanatlar

11. Hukuk
12. İlahiyat
13. İletişim ve Basın
14. İşletme
15. Matematik
16. Mimarlık
17. Mühendislik
18. Müzikoloji
19. Psikoloji
20. Sanat Tarihi

21. Siyaset Bilimi
22. Sosyal Hizmet
23. Sosyoloji
24. Spor Bilimleri
25. Tarım
26. Tarih
27. Tıp ve Sağlık Bilimleri
28. Uluslararası İlişkiler

Destek Programı

Lisans eğitimine devam eden ve akademisyen olmak isteyen öğrenciler eğitim alabilirler.

Gönüllü Ol

Lisans ve lisansüstü eğitimine devam edenler derneğimizde gönüllü olarak faaliyet gösterebilir.

Üye Ol

Akademik personel ve lisansüstü eğitimlerine devam edenler derneğimize üye olabilir.