SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK EĞİTİMİ

SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi
25 Haziran-18 Temmuz 2024

EĞİTİMCİ

Prof. Dr. FURKAN BAŞER

Ankara Üniversitesi

EĞİTİM BİLGİLERİ

Kayıt : 02 Haziran  – 24 Haziran 2024

Derslerin Başlangıcı : 25 Haziran 2024

Derslerin Bitişi : 18 Temmuz 2024

Ders Günleri : Salı ve Perşembe

Ders Saati : 19.00 – 22.00

Toplam Ders : 24 Saat

Eğitim Ücreti: 2.000

Eğitim Platformu: Derslerimiz  ZOOM programı üzerinden gerçekleşecektir.

Tüm katılımcılar için derslerin tekrar izlenme imkanı olacaktır.

Sertifika : Seminerlerin %80’ine katılım gösterenlere online sertifika verilecektir.

Kontenjan sınırlıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  

KONU

1. Hafta

Ders 1

(25 Haziran)

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

ÖRNEKLEM VE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

a. Örnekleme teorisinin temel kavramları

b. Örnekleme süreci

c. Örnekleme yöntemleri

d. Örnekleme hataları

Ders 2

(27  Haziran)

ÖLÇME VE ÖLÇEKLEME

a. Değişken ve çeşitleri

b. Ölçme ve ölçme düzeyleri

c. Ölçeklerde aranılan nitelikler: Güvenilirlik ve geçerlilik

d. Ölçek türleri ve ölçek geliştirme

VERİLERİN TOPLANMASI

Anket uygulama süreci, türleri, anket içeriğinin oluşturulması, anket formun düzenlenmesi

2. Hafta

Ders 3

(2 Temmuz)

VERİ ANALİZİNE GİRİŞ: BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER, VERİ ÖZETLEME TEKNİKLERİ

a. Verilerin düzenlenmesi

b. Merkezi eğilim ölçüleri

c. Dağılma ölçüleri

d. Çarpıklığın ve basıklık

e. Grafikler

f. Bazı Önemli Dağılımlar

Ders 4

(4 Temmuz)

VERİ ANALİZİ

a. Hipotez Testleri

b. Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması – Parametrik testler (Tek Örneklem t Testi, İki Bağımsız Örneklem t Testi, Bağımlı Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi)

3. Hafta

Ders 5

(9 Temmuz)

VERİ ANALİZİ

Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması – Parametrik olmayan testler (Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi)

Ders 6

(11 Temmuz)

VERİ ANALİZİ

a. İlişki katsayıları, Kikare bağımsızlık testi

b. Korelasyon analizi

4. Hafta

Ders 7

(16 Temmuz)

VERİ ANALİZİ

Regresyon Çözümlemesi

Ders 8

(18 Temmuz)

VERİ ANALİZİ

a. Açıklayıcı faktör analizi

b. Doğrulayıcı faktör analizi

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir